קונדליני יוגה מדיטצית שפע

Prosperity Meditation

מדיטציה לשפע

 

 

Posture: Sit in Easy Pose, with a light jalandhar bandh.
Eyes: Focus at the tip of the nose, eyes are 9/10th closed.
Mudra: Elbows are by the sides, forearms are at a 45° angle,
with the hands at the level of the throat. The exercise begins
with the palms facing down.

ישיבה פשוטה, גב זקוף, צוואר נעול בעדינות, סנטר נוטה לחזה מעט. עיינים פתוחות רק קצת (כמעט עצומות) מסתכלות לעבר קצה האף. מרפקים לצידי הגוף, כפות יידים בזוית של 45 מעלות, ידייים יהיו בגובה הצוואר, התרגיל מתחיל עם כף היד פונות כלפי מטה
Alternately strike the sides of the hands together:
When the palms are face down, the sides of the Jupiter
(index) fingers touch, and the thumbs cross below the hands,
with the right thumb under the left.

להכות לחילופין את שני צדדי הידיים יחד, כאשר כפות הידיים יפנו למטה הצד של האצבע המורה הראשונה יגעו אחד בשני והאגודלים יצליבו אחד את השני כאשר האגודל הימני יהיה מתחת לשמאלי.

מדיטצית שפע

When the palms are face up, the Mercury (pinky) fingers and
the Moon Mounds (located at the base of the palms) touch.
Yogi Bhajan said that the thumbs crossing in this way (right
under left) is the key to the meditation.

 כאשר כפות הידיים יפנו למעלה, הזרתות  ובסיס כף היד יגעו אחד בשני.

קונדליני יוגה עם קרן קליין בגבעתיים

Mantra: Har

Chant continuously from the navel, using the tip of the tongue. (pronounced “hu-duh”) Tantric Har is recommended for this meditation.

Time: Continue for 3-11 Minutes

 Comments: “This meditation can be done for up to 11 minutes. It is so powerful in bringing prosperity that more than 11 minutes would be greedy. This meditation stimulates the mind, the moon center and Jupiter. When Jupiter and the moon come together, there is no way in the world you will 

not create wealth.” –Yogi Bhajan

 

from:http://www.kundaliniresearchinstitute.org/newsletter/2011/Meditation%20for%20Prosperity.pdf

 

 

START WITH 3 TIMES ONG NAMO GURU DEV NAMO, TO CONNECT YOURSELF WITH YOUR INNER WISDOM YOUR INNER TEACHER.