נשימת סיטאלי – נשימה מקררת ומרגיעה

Sitali Pranayam

Sit in an Easy Pose, with a light jalandhar bandh. Roll the tongue into a “U,” wi

th the tip just outside of the lips. Breath: Inhale deeply through the rolled tongue, exhale through the nose.

 

ישיבה פשוטה וזקופה רגליים משולבות, סנטר מעט נעול, עורף ישר. מגלגלים את הלשון ומשאירים את קצה הלשון מעט מחוץ לשפתיים (כמו האות U באנגלית). שאיפה עמוקה דרך השפתיים המגולגלות ונשיפה מהאף. (מי שלא יכול לגלגל את הלשון –20 אחוז מהאוכלוסיה לא יכול – ניתן להשאיר את הלשון על קצה השיניים ולשאוף דרך פה פתוח כאשר הלשון מונחת שם)

קונדליני יוגה בגבעתיים עם וירו

Time: Continue 3 minutes. Alternatively, you can
practice this 26 times in the morning and 26 times in the
evening. 108 repetitions is a deep meditation and a
powerful healer for the body and digestive system.

https://youtu.be/NrnjSgdC41o

קונדליני יוגה עם קרן קליין

Comments:
This pranayam gives power, strength, and vitality. It can
have a cooling, cleansing effect. Initially, the tongue
tastes bitter, and will eventually become sweet.

https://www.3ho.org/kundalini-yoga/pranayam/pranayam-techniques/sitali-pranayam